Välkommen till Timmermannen Kål Henrik!

Skrädning av timmerstock

Jag är en utbildad timmerman som bedriver hantverksmässig timmerhusproduktion på traditionellt vis med bandkniv och yxa som mina främsta redskap. Produktionen innefattar allt från små friggebodar till fullstora boningshus såväl som tillbyggnader på befintliga hus. Jag lägger stor fokus på kvalité och form för att uppnå bästa möjliga resultat efter kundens önskemål. Ett steg i denna kvalitetssäkring är att använda enbart naturmaterial under färdigställandet av huset. Detta innebär att ditt hus får en lång livstid och du får en hälsosam inomhusmiljö. Med rätt grund och tak kan ett timmerhus stå i flera hundra år vilket bevisar den höga kvalitén hos den här hustypen. Vill du bygga för framtiden och känna dig trygg i ditt val av hus så har du kommit rätt!

 

Sprättetäljning av halvklova

Utöver nyproduktion så ger jag även nytt liv åt gamla hus. Jag utför restaureringar och renoveringar av gamla timmerhus. Exempel på jobb som faller under denna kategori är byte av stockar, lyft och riktning av hus, golv och takläggning samt nedmontering och flytt av stommar. Så har du något timmerhus i behov av reparation så tveka inte att höra av dig! Glöm inte att utnyttja ROT-avdraget!

 

 

Mejla eller ring 076-789 702 8

 

Innehar F-skattebevis

Copyright © 2021 Timmermannen Kål-Henrik.

All Rights Reserved.