Blockat

Kanske den mest vanliga knutimringstekniken idag, blocktimring går ut på att man använder sågade timmerblock i en angiven dimension. Den givna tjockleken på timret gör att knutningen går fortare än vid rundtimring. Blockens sågade ytor skräds med yxa för att få en vacker och hållbar yta.

Se exempelbilder nedan.

Copyright © 2021 Timmermannen Kål-Henrik.

All Rights Reserved.