Skiftes- och stolpverk

Skiftesverk är vanligast i Sveriges södra delar och konstruktionen ser ut på så vis att väggarna består av grova plankor eller liggande timmer som fälls in i stående stoplar.

Stolpverk används främst i ekonomibyggnader och precis som namnet föreslår så består ett stolpverk av stående stolpar som strävas upp och bär själva konstruktionen.

Se exempelbilder nedan.

Copyright © 2021 Timmermannen Kål-Henrik.

All Rights Reserved.